Netwerking

Health Community wil een ware matchmaker zijn tussen actoren met een verschillende achtergrond en zet daarom sterk in op ontmoetings- en netwerkmomenten. We brengen spelers uit de volledige zorgwaardeketen bij elkaar en versterken de contacten onderling door tal van activiteiten te organiseren.

community meetings: tijdens deze meetings brengen we  een stand van zaken rond de verschilende tracks, beleidsdossiers en business teams, stellen nieuwe leden zich kort voor en voorzien we telkens de inbreng van een gastspreker of politicus.

werkgroepen: in deze groepen delen we kennis met een gemeenschappelijke focus. Er wordt gewerkt aan vernieuwing (beleid/ondernemerschap) vanuit een aantal gedefinieerde uitgangspunten.

 kennissessies: uitdieping van een bepaald thema aangedragen door de leden.

 congres: jaarlijks komen een 300tal deelnemers samen om te netwerken, leren en debatteren rond de gezondheidszorg in België en daarbuiten.

Partnerschap

Health Community werkt ook samen met diverse (inter)nationale actoren, onze partners. Zij delen de doelstellingen van Health Community en bouwen op specifieke vlakken een samenwerking met de Community uit:

 

  • Net zoals Health Community wil het Caring Entrepreneurship Fund van de Koning Boudewijn Stichting de ondernemersgeest aanscherpen voor de start van een bedrijf rond gezondheidszorg. 

 

  • VitaValley is een collega-innovatieplatform voor de gezondheidszorg uit Nederland. We werken op een gelijkaardige manier en rond dezelfde kernthema’s. We wisselen kennis uit en werken samen in het kader van de business teams. Bekijk de presentatie van VitaValley.

 

  • COCIR is het Europese Comité van de Coördinatie van de Industrie van Radiologische, Elektromedische en IT van de Gezondheidszorg. Net als wij hebben ze enorm veel aandacht voor topics als mHealth en geïntegreerde zorg. We wisselen rond deze thema's kennis uit en zetten samen stappen vooruit rond mHealth-initiatieven.

 

  • PatientView  is een data-, onderzoek en consultancybureau uit de UK dat zich vooral bezighoudt met gezondheidszorg vanuit het oogpunt van de patiënt.  Ze brengen voortdurend de positie van patiëntengroepen in kaart brengt en delen deze kennis nu met Voka Health Community.


  • Start it @KBC Net zoals Health Community is Start it @KBC overtuigd van de noodzaak én meerwaarde van co-creatie en innovatie in de gezondheidszorg als middel om ook morgen welvaart en welzijn te behouden. Dit platform biedt ondernemers de kans hun droom waar te maken in een inspirerende omgeving waar het netwerk centraal staat.

  • Integrated Care Alliance De Europese gezondheidszorg en sociale zekerheid sluit niet meer aan bij de hedendaagse realiteit. Een omslag naar integrale zorg kan echter de beperkingen van het huidige systeem ombuigen naar nieuwe opportuniteiten. De Integrated Care Alliantie, een multi -stakeholder initiatief waar ook Health Community deel van uit maakt, wil deze omslag in een stroomversnelling brengen.

 

Wenst uw organisatie (gevestigd in binnen- en/of buitenland) ook een partnerschap aan te gaan met Health Community? Contacteer ons!