Visie & missie

De veranderende zorgsector

De gezondheidszorg in België wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen:

 de omgeving en vereisten aan de zorg evolueren snel en ingrijpend

 de patiënt als consument is steeds mondiger en wil waar voor zijn geld

 de financiering vanuit de overheid staat onder druk

 de sector denkt (te) veel vanuit het eigen aanbod of vanuit wat de overheid betaalt

 kwaliteit, effectiviteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid en tevredenheid van de (eind)gebruikers staat centraal

In zo'n context is het belangrijk dat we niet alleen binnen de eigen muren zoeken naar oplossingen. Een samenwerking met actoren uit verschillende achtergronden en met verschillende competenties brengt vaak verrassende ideeën aan het licht. Elke actor kan immers zijn sterktes profileren en uitbouwen. Zo creëren we niet alleen meerwaarde voor de eindgebruiker, maar ook voor iedereen. 

Voka Health Community speelt in op deze tendens en laat vernieuwers op een open en ondernemende manier samen bruggen bouwen tussen de toenemende inzichten, de technologische mogelijkheden en de veranderende noden in de gezondheidszorg.


De missie


“De Health Community is een partnernetwerk van ondernemers, zorgprofessionals, kenniscentra en patiënten in Vlaanderen om samen innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en valoriseren.

Door deze kruisbestuiving wordt kennis opgebouwd, gedeeld en wordt de implementatie van innovaties met een maatschappelijke meerwaarde versneld. De Health Community wil zo bijdragen aan de versterking en verankering van de witte economie in gans Vlaanderen en Brussel.”