Visie & missie

De veranderende zorgsector

De gezondheidszorg in België wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen:

 de omgeving en vereisten aan de zorg evolueren snel en ingrijpend

 de patiënt als consument is steeds mondiger en wil waar voor zijn geld

 de financiering vanuit de overheid staat onder druk

 de sector denkt (te) veel vanuit het eigen aanbod of vanuit wat de overheid betaalt

 kwaliteit, effectiviteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid en tevredenheid van de (eind)gebruikers staat centraal

In zo'n context is het belangrijk dat we niet alleen binnen de eigen muren zoeken naar oplossingen. Een samenwerking met actoren uit verschillende achtergronden en met verschillende competenties brengt vaak verrassende ideeën aan het licht. Elke actor kan immers zijn sterktes profileren en uitbouwen. Zo creëren we niet alleen meerwaarde voor de eindgebruiker, maar ook voor iedereen. 

Health Community speelt in op deze tendens en laat vernieuwers op een open en ondernemende manier samen bruggen bouwen tussen de toenemende inzichten, de technologische mogelijkheden en de veranderende noden in de gezondheidszorg.


De missie


“Voka zet prioritair in op (1) maatschappelijk verantwoorde zorg, mede vanuit sociaal ondernemerschap, (2) het behoud van een goede, solidaire sociale zekerheid, (3) en met een excellente waar voor ons geld (kwaliteit en efficiëntiewinsten). Ook (4) welzijn en gezondheid op het werk is een cruciaal aandachtspunt binnen de ondersteuning van ondernemerschap. Om deze doelstellingen duurzaam te verwezenlijken is er nood aan een transformatie van de zorg, ondersteund door (5) innovatieve business development doorheen de social profit, profit en alle verbonden industrie.