Kennisplatform

De Health Community is een kennisplatform dat alle kennis over zorg en ondernemerschap verenigt, vooruit kijkt en bakens verzet. We staan garant voor een duidelijke visie op toekomstgerichte gezondheidszorg, gedragen en geïnspireerd door onze leden.

We bundelen kennis, good practices, ervaringen en expertise over innovaties in de zorg rond vier concrete tracks: werk & gezondheid, geïntegreerde zorg, digitalisering en internationalisering. Samen met u analyseren we bestaande en toekomstige vernieuwingen en nemen de rol van voortrekker en ambassadeur op voor de nodige en noodzakelijke veranderingen. We staan uiteraard ook stil bij de beleidswijzigingen die daarvoor eventueel nodig zijn.

 We publiceerden sinds 2014 vier whitepapers met een gedragen toekomstvisie en verschillende beleidsaanbevelingen. U kan deze publicaties downloaden in onze bibliotheek.  

  

Vier tracks

Werk & Gezondheid

Werk en gezondheid zijn en worden de grote uitdagingen én opportuniteiten voor de komende jaren. We worden met zijn allen immers ouder en werken langer. Meer dan ooit moeten we inzetten op goed wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsprogramma's op het werk, en dit zowel bij gezonde werknemers als wanneer zich bepaalde problemen voordoen.

 Geïntegreerde zorg

De gezondheidszorg in Europa gaat gebukt onder enkele serieuze uitdagingen, denken we bijvoorbeeld maar aan de toenemende zorgvraag, de krimpende overheidsbudgetten of de versnippering en verzuiling van het zorglandschap. Al deze elementen maken van geïntegreerde zorg een prioriteit in Vlaanderen, België en Europa.

 Digitalisering

Welke opportuniteiten biedt digitalisering binnen de gezondheidszorg? Hoe kan dit gerealiseerd worden op technisch, organisatorisch, service- en financieel vlak? Welke effecten zal dit hebben inzake efficiëntie, outcome, levenskwaliteit cliënt en mogelijkheden witte economie? Welke actoren zijn in deze waardeketen betrokken? Welke barrières zien we op vandaag en hoe kunnen we die wegwerken? 

 Internationalisering

Wie voorbij de eigen grenzen kijkt, ziet én leert meer. Hoe kan een bedrijf, een zorgorganisatie, een kennisinstelling of patiëntengroep meerwaarde creëren met internationale partners? Welke mogelijkheden zijn er inzake subsidies en financiering? Hoe helpt internationalisering om beter onderzoek te doen, productontwikkeling te versnellen, innovaties te vermarkten en stappen te zetten richting opschaling?