Wat doet Health Community voor u?

Netwerking en partnerschap

Health Community is een sterk en breed netwerk dat partnerschappen creëert en stimuleert. U leert elkaar kennen om zo sommige drempels, vragen of problemen weg te nemen. Vertrouwen wordt opgebouwd, blikken worden verruimd. Health Community werkt ook samen met diverse (internationale) partners. Zij delen de doelstellingen van Health Community en bouwen op specifieke vlakken een samenwerking met de Community uit.

Kennisplatform

Bij ons wisselt u kennis en ervaringen uit over innovaties in de zorg rond enkele concrete thema's: werk & gezondheid, geïntegreerde zorg, digitalisering en internationalisering. Samen met u werken we vernieuwingen uit die we ook in ons land willen en wat het beleid daarrond kan/moet doen.

Zorgondernemerschap

Health Community is een doe-platform, waarbij de leden in concrete cases samenwerken binnen de cofidentialiteit van een 'business team'. Voka is neutrale facilitator en begeleider van het hele traject. Doel is nieuwe diensten, producten en technologieën die een reële meerwaarde hebben voor de gebruiker, sneller te ontwikkelen en vermarkten. We stimuleren op die manier ondernemerschap in de gezondheidszorg en werken hindernissen voor samenwerking tussen profit en social‐profit weg.

Communicatie

Verder communiceren we over de acties, waarbij we tonen welke innovaties werken en wat bijkomend nog nodig is. We promoten de gerealiseerde innovaties in de gezondheidszorg en lobbyen bij de beleidsmakers om innovaties in de witte economie op lange termijn mogelijk te maken. Tot slot maken we ook aansluiting met het buitenland, waarbij we nagaan welke innovaties in de witte economie we ook naar hier kunnen brengen.