Zorgondernemerschap

Steeds meer ondernemingen worden actief in de gezondheidssector. Maar de witte economie is complex en vraagt een specifieke ondernemerschapsaanpak. Vanuit Health Community willen we dan ook het ondernemerschap in de gezondheidszorg stimuleren en barrières voor samenwerking ttussen en met profit en social‐profit wegwerken.

We bouwen hiervoor een systematisch, coherent en complementair netwerk uit, bestaande uit onze huidige partners en andere innovatiehubs rond innovatief zorgondernemerschap.

We ondersteunen het zorgondernemerschap ook nog via de volgende kanalen:

Flanders Care Zorgvernieuwingsplatform

Bryo

Internationale partnerschappen